Mimi Moya Wildernisbewaring

ondersteun ons projek

Mimi Moya Wildernisbewaring

Die missie van Mimi Moya Wild NPO (Nie Wins Organisasie) is om wildernisgebiede in Suid-Afrika te bewaar. ‘n Belangrike meganisme hiervoor is om plaaslike gemeenskappe bewus te maak van ons fauna en flora se waarde vir die land en planeet.

Werkswinkels met ‘n fokus op omgewingsopvoeding leer plaaslike kinders van die veld asook ons taak om vir die planeet te versorg. Ons hoop om jong veldwagters en veldgidse te ontdek en die nodige ondersteuning te gee vir hulle studies. Sodoende kan hierdie belangrike werk meer volhoubaar wees en die bewussyn rondom die waarde van ons wildernisgebiede uitbrei. Verder skep die projek werk vir naburige gemeenskappe in die vorm van omgewingsopvoeding, anti-stropery, verwyder van indringerplante, onderhoud van wildheinings en opnamestudies van fauna en flora.

ekologiese veldbestuur

Ons probeer self natuurlik ook ons deel bydrae tot die bewaring en herstel van ons wildernisgebied deur onder andere ekologiese veldbestuur.

By Mimi Moya pas ons roterende / drukbeweiding deur die Nguni beeskudde toe, om sodoende seisoenale kudde migrasie na te boots. Die beeskudde word vir ‘n kort periode op ‘n relatief klein gebied gekonsentreer, gevolg deur ‘n lang rusperiode vir die bepaalde gebied. Sodoende word die natuurlike grasveld se reserwes, wat in die wortels gestoor word, nie uitgeput nie en kry dit voldoende kans om volledig te herstel voor ‘n volgende beweidingsrondte.

Voordele van drukbeweiding

kompostering

vertrapping van ou/dooie plantmateriaal vir kompostering

retensie van vog

die komposlaag bevorder indringing en retensie van vog in die grond

groei

dit verhoog die groei van plante en intensiewe natuurlike bemesting

beweiding

meer eweredige beweiding van verskillende grasspesies

koolstof

koolstof in die bogrond verhoog

geen brand nie

vertrapping van plantmateriaal bied ‘n alternatief vir beheerde brande

Drukbeweiding siklus

  1. ‘n Relatief groot groep beeste bewei ‘n klein area vir ‘n kort periode, waardeur die plantmateriaal getrap word
  2. Die vertrapte laag plantmateriaal beskerm die grond teen ekstreme temperature, verhoog die grond se vogretensie en verbeter die opname van reënwater
  3. Hierdeur verhoog die aanwesige grondorganismes in getal en diversiteit, verbeter die grond se vogretensie en verminder gronderosie
  4. Lang rusperiodes (met geen of min beweiding) gee plante kans om volledig te hersel en sterker te word. Soos die weiding (gras en ander plante) meer robust raak, verhoog die voedingswaarde vir diere (beeste asook wild)
  5. Die biomassa, geproduseer deur plante en diere, verhoog met elke siklus.
  6. Mettertyd verbeter die weiding- en grondtoestande

Ondersteun Ons

SKENK ‘N WILDERNIS BEWUSWORDINGS DAG

Once a month, we offer a ‘Wilderness Awareness Day’ for the local isiZulu schools around Mimi Moya. On these days, a group of twelve primary school children with a special interest in nature are given the opportunity to join a professional field guide on a 4×4 safari trip through Mimi Moya. The learners find out about different animal, bird and plant species as well as the importance of a balanced ecosystem. After a bush picnic they enjoy a workshop on our role as human beings to take care of the planet and the South African fauna and flora. Practical tips to take care of the environment and make a difference in their communities are shared. During these events we hope to identify talented future field guides and game rangers, whom we can support to pursue professional field guide training and register as qualified guides in South Africa.

Kontak Ons

Mimi Moya Wild NPC

Voel jy jou aangespreek deur die ambitieuse ekologiese projek en is jy bereid om dit finansieel te ondersteun? Al die hulp is welkom! Ons hou jou op hoogte via ons nuusbrief sodat jy kan sien hoe jou hulp ‘n verskil maak!Registration number Non Profit Corporation 2023/539474/08
Account name Mimi Moya WILD NPC
First National Bank
Branch Code 270844
Swift Code FIRNZAJJ
Account 63052166890